Valberedningen söker kandidater till tjänsten som ”sekreterare”!

Vår nuvarande sekreterare, som tjänat oss väl i mer än 11 år, har avsagt sig omval vid det kommande årsmötet.

Valberedningen söker nu kandidater till posten som Sekreterare.

Den som agerar som sekreterare måste besitta normala kunskaper i ordbehandling på dator (Word).

Inneha egen dator och skrivare.

Styrelsemöten är numera oftast digitala varför kandidater från hela landet kan deltaga i styrelsearbetet. Sjöingenjörssällskapet har idag många medlemmar utanför den ursprungliga Stockholmsregionen, som exempel så är över 44% av medlemmarna bosatta någon annanstans i eller utanför landet.

Sekreterarens normala uppgifter idag!

Skriver protokoll (styrelsemöte, årsmöte inklusive verksamhetsberättelse)

Övrigt

Håller koll på ”födelsedagsbarn” som fyller jämna år. Sänder ut brev med födelsedagsgratulationerna

Sänder ut julkort.

Alla basdata för Sekreterarens arbetsuppgifter finns på sällskapets bibliotek

Ansvarar för utskick av profilkläder, när vi får in beställningar.

Arbetet är ett trevligt sätt att lära känna styrelsen och få en insikt i styrelsens arbete.

Är du intresserad så kontaktar du valberedningen via e-post på info@sjoing.se eller per telefon:

Kjell Eriksson                                Ragnvald Strömhage

0706-379535                                 0705-926208

Inloggning för befintliga användare