Om Sällskapet

Sjöingenjörssällskapet är en ideell förening för ingenjörer och tekniker med marin anknytning som vill utbyta minnen och erfarenheter med äldre och yngre kollegor.

Föreningens syften är att medlemmarna skall ha trevligt under gemytliga former med mat och dryck. Vid våra möten finns även möjlighet att lyssna på föredrag från någon expert beträffande de senaste innovationerna. Vi gör även studiebesök när en anläggning är så intressant att det inte räcker att bara prata om den och visa bilder.

Här kan du träffa människor med gemensamma intressen. Du kanske känner någon av medlemmarna som säkert blir glad om du ber att få följa med på nästa möte och lyssna på ett föredrag och få kontakt med fler av oss.

Du är också välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen så kan vi informera om sällskapet och de närmaste aktiviteterna när de blir och var vi skall vara. Vi är tillgängliga dagtid på telefon eller via mail.

Vårt organisationsnummer är: 802401-4493 och Postgironummer: 657758-9.


Inloggning för befintliga användare
   

Historia

Sextio år med Sjöingenjörssällskapet 1951 – 2011 När ”Sjöingenjörssällskapet i Stockholm” bildades 1951, kunde man utan överdrift säga att den svenska handelsflottan var internationellt erkänd för sitt högklassiga fartygsbestånd samt att Sveriges varvsindustri hade förvärvat mycket högt anseende och var koncentrerad till ett fåtal varv av internationell storleksordning och helt inriktad på hög kvalitet av …

Stadgar för Sjöingenjörssällskapet

Reviderad 2020-04-27 § 1 Sällskapets ändamål är att sammanföra personer, vilka avlagt sjöingenjörsexamen och med dessa sympatiserande personer. Av hela antalet medlemmar måste minst 6/10 vara sjöingenjörer. § 2 Sällskapets verksamhetsår är kalenderår. § 3 Inval av ny medlem görs vid styrelsemöte. För inval krävs enkelt majoritetsbeslut av närvarande styrelsemedlemmar samt att invald medlem presenteras …