Tillbaka till Stadgar för Sjöingenjörssällskapet

Regler för Hedersmedlemsskap

Kriterier för utnämning av hedersmedlemmar. Kan endast läsas av inloggade medlemmar.

Inloggning för befintliga användare