Vad är Sjöingenjörssällskapet?

Sjöingenjörssällskapet är en ideell förening för ingenjörer och tekniker med marin anknytning som vill utbyta minnen och erfarenheter med äldre och yngre kollegor.

Föreningens syften är att medlemmarna skall ha trevligt under gemytliga former med mat och dryck. Vid våra möten finns även möjlighet att lyssna på föredrag från någon expert beträffande de senaste innovationerna. Vi gör även studiebesök när en anläggning är så intressant att det inte räcker att bara prata om den och visa bilder.

Här kan du träffa människor med gemensamma intressen. Du kanske känner någon av medlemmarna som säkert blir glad om du ber att få följa med på nästa möte och lyssna på ett föredrag och få kontakt med fler av oss.

Du är också välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen så kan vi informera om sällskapet och de närmaste aktiviteterna när de blir och var vi skall vara. Vi är tillgängliga dagtid på telefon eller via mail.

Vårt organisationsnummer är: 802401–4493 och Postgironummer: 657758–9.

Inloggning för befintliga användare