Här kan du lämna uppgiftsändringar för medlemsregistret!

I bifogat formulär kan du lämna uppgiftsändringar för Sjöingenjörssällskapets medlemsregister!

Du behöver enbart fylla i de fält som har förändringar. OBS! Dock måste du som minimum fylla i namn och födelsedatum, (använd pop-up kalendern) så att vi kan identifiera dig mot medlemsregistret – lämna gärna fler uppgifter. Skriv gärna in ditt medlemsnummer om du känner till detta i fältet längst ner på formuläret i ”Annan information”. Här kan du också skriva in annat du vill delge oss t.ex. nytt telefonnummer gäller från datum xxxxx .


  Bostadsadress:

  Postadress:

  Hemtelefon:

  Mobiltelefon:


  Jag tillåter att min privata e-mailadress får visas på Sjöingenjörssällskapets inloggade hemsida:
  Födelsedatum (Obligatoriskt):

  Jag är Sjöingenjör
  Sjöingenjörsexamen år och skola:

  I nedanstående fält skall du ge en kort beskrivning om t.ex. rederier/fartyg du har haft kontakt med eller annat relaterat till din profession.

  Jag är inte sjöingenjör
  Jag har följande anknytning till fartyg, sjöfart:

  Jag är aktiv idagJag är pensionär
  Annan information:

  Om aktiv idag uppge gärna "Arbetsplats" :
  Arbetsplats:

  I nedanstående fält kan du ge oss annan information t.ex. hur du kom i kontakt med sällskapet:

  Inloggning för befintliga användare