Riktlinjer för kommunikation med medlemmar!

Varför har Sällskapet både en hemsida och en Facebook sida? Varför finns vi inte på övriga sociala medier?

I dagens informationssamhälle är det en stor utmaning, att nå fram med sitt budskap till medlemmar och andra intresserade.

Det är lätt, att information drunknar i det stora utbudet, som varje människa idag utsätts för. Det är allt från mail, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin olika ”Chat-appar” som pockar på uppmärksamhet. Flera av dessa sociala medier kräver, att du aktivt gör ett val att ”följa” medan andra kommer i form av spam eller reklam.

Sjöingenjörssällskapet har behov av att ge medlemmar och andra intresserade information på ett så enkelt och kvalitativt sätt som möjligt om saker som rör sällskapet eller är relaterade till sjöfartsnäringen.

Vi har därför valt följande informationskanaler:

  1. Vi sänder direktmejl till registrerade medlemmar, som har accepterat att få e-mail från sällskapet. (Detta är vanligtvis inbjudningar till av sällskapet anordnade evenemang)
  2. Hemsidan https://sjoing.se innehåller information, om vad som händer i sällskapet (inläggen), länkar, artiklar, information om sällskapet och hur man blir medlem etcetera Dessa är tillgängliga för alla, som besöker hemsidan. Inloggade registrerade medlemmar har även tillgång till senaste medlemsmatrikeln, protokoll, statistik etc. Hemsidan innehåller alltid mycket mer information än vår andra kanal Facebook. På hemsidan kan man säkerställa att GDPR- reglerna följs, eftersom det finns information som kräver inloggning och alltså enbart är tillgänglig för de som har rätt till informationen.
  3. Facebook är en utmärkt kanal, för att snabbt nå ut med information och man kan direkt se om man får respons. Nackdelen är att man måste aktivt göra ett val att följa just ”Sjöingenjörssällskapet”. Inläggen passerar ofta snabbt revy i det allmänna flödet från vänner och reklam, om man är en flitig Facebook användare med många vänner och grupper. Vidare så finns det många saker man inte kan publicera på Facebook, då man ej kan säkerställa att obehöriga får tillgång till information, vilken enbart berör medlemmar. Vi vill ju att de, som potentiellt är intresserade av Sjöingenjörssällskapet skall kunna ta del av information och därför är det inte en sluten grupp.
  4. Alla sociala medier liksom hemsida kräver, att du har någon som är aktiv och uppdaterar, för att det skall vara seriöst. Vi har därför valt två kanaler utöver direktmejl. För dessa har vi årliga Publiceringsplaner. Tidigare fanns vi även på Linkedin, men denna har vi avregistrerat.

Med referens till ovanstående så vill vi starkt rekommendera Er att besöka vår hemsida https://sjoing.se och inte enbart förlita Er på Facebook och direktmejlen, om ni vill vara uppdaterade på Sällskapet. Hemsidan är uppdaterad för dator, mobiltelefon och surfplatta, men bäst överblick får man på en dator med större skärm.

Webmaster

Inloggning för befintliga användare