Påminnelse – Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Belgo Bar” 26 februari!

Nu är det dags för Pub-afton i Stockholm!

Vi träffas på Belgo Bar på Bryggargatan 12 A i Stockholm den 26 februari kl. 17.30.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Välkomna!

Klubbmästaren

Ny medlem invald!

Vid styrelsemötet den 20 februari så invaldes följande medlem officiellt in i Sällskapet.

Henrik Karle, Harestad

Vi önskar Henrik välkommen och hoppas att han kommer att trivas i Sällskapet.

Styrelsen

Sjöingenjörssällskapet ställer ut på ”Allt för sjön” i Stockholm den 7 – 10 mars och 14 – 17 mars!

Allt För Sjön i Stockholm är den mässa som i mars varje år inviger båtsäsongen. Under hela 10 dagar har man möjlighet att träffa experter, klämma och känna på de nyaste produkterna i branschen och planera inför kommande och framtida säsonger på sjö och hav. Samtidigt hittar du också en mängd olika ideella föreningar, som du kanske kan vara intresserad av.

Sjöingenjörssällskapet kommer i år att vara en av många ideella föreningar du hittar här. Vi kommer att finnas i monter B11:26.

Mässan är öppen mellan den 7 – 10 mars och 14 – 17 under följande tider:

  • Torsdag:10.00 – 20.00
  • Fredag: 10.00 – 18.00
  • Lördag: 10.00 – 18.00
  • Söndag: 10.00 – 18.00

Är du intresserade av att hjälpa till och stå i montern så kontakta oss på info@sjoing.se

Mvh

Projektgruppen för Allt för sjön – Sjöingenjörssällskapet

Påminnelse – Pub-afton – Avdelning Öst den 21 februari, kl. 18.00 på Kött & Bar, Kalmar

Nu är det dags för Pub-afton i Avdelning Öst, Kalmar.

Vi träffas den 21 februari kl. 18.00 på Kött & Bar, Larmtorget 2, Kalmar.

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men gärna minnen från svunna dagar och teknik. Dela gärna med Er av några minnen från livet till sjöss eller något annat.

Som vanligt är elever i sjöingenjörsklass på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.

Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.

Sänd gärna ett mail enligt nedan och meddela, om ni tänker komma. Det blir lättare att boka bord för Kent.

Väl mött!
Kent Lifberg
Mail: info@sjoing.se

Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Belgo Bar” 26 februari!

Nu är det dags för Pub-afton i Stockholm!

Vi träffas på Belgo Bar på Bryggargatan 12 A i Stockholm den 26 februari kl. 17.30.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Välkomna!

Klubbmästaren

Pub-afton – Avdelning Öst den 21 februari, kl. 18.00 på Kött & Bar, Kalmar

Nu är det dags för Pub-afton i Avdelning Öst, Kalmar.

Vi träffas den 21 februari kl. 18.00 på Kött & Bar, Larmtorget 2, Kalmar.

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men gärna minnen från svunna dagar och teknik. Dela gärna med Er av några minnen från livet till sjöss eller något annat.

Som vanligt är elever i sjöingenjörsklass på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.

Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.

Sänd gärna ett mail enligt nedan och meddela, om ni tänker komma. Det blir lättare att boka bord för Kent.

Väl mött!
Kent Lifberg
Mail: info@sjoing.se

Sjöingenjörssällskapet – uppdaterat medlemsregister!

Nu finns en uppdaterad medlemsförteckning (2024-01-09) på Hemsidan. Medlemsförteckningen är endast tillgänglig för medlemmar, som har betalt årets medlemsavgift och har inloggningsuppgifter.

Vet du med dig att du inte har betalat in avgiften på 300: – så finns fortfarande möjligheten att återfå medlemskap genom att snarast betala in avgiften på PG nummer: 657758–9 ”Ange ditt namn + Postort” i meddelanderaden.

Är du osäker på om du har betalat så kontakta matrikelansvarig via mail info@sjoing.se eller om du har andra problem med att logga in.

Medlemsregister – Sjöingenjörssällskapet (sjoing.se)

Avdelning Västs första Pub för året blev lyckad!

Med glädje delar vi en sammanfattning från vår senaste tillställning. Vi samlades på Öl-Republiken i Göteborg med 12 entusiastiska medlemmar för en kväll fylld av gemenskap och glädje. Under kvällen planerades även aktiviteter inför kommande pubmöten. Nästa tillfälle är den 4 mars i Göteborg – spara datumet!

Avdelning Väst
Sune och Kent

Sjöingenjörssällskapet deltog aktivt i SJÖLOG 2024 i Göteborg!

Sjöingenjörssällskapet deltog aktivt i SJÖLOG 2024 i Göteborg, en årlig händelse organiserad av SJÖLOG, en förening inom sjösektionen och Chalmers studentkår. Målet med evenemanget är att främja interaktionen mellan studenter och näringslivet för ömsesidigt nätverkande. Under denna sammankomst ges studenter möjlighet att skaffa sig insikt om sin framtida karriär och ställa frågor om karriärval. Samtidigt får företag möjlighet att möta och marknadsföra sig för potentiella framtida medarbetare, kunder och leverantörer.

Förutom den omfattande mässan arrangerade SJÖLOG en forumdag, där besökare kunde delta i paneldebatter, mingla och lyssna på lunchföreläsningar. Detta gav en ytterligare dimension till evenemanget och erbjöd möjligheter till fördjupad interaktion och kunskapsutbyte.

Mässan var synnerligen framgångsrik och möjliggjorde möten med blivande sjöingenjörer och erfarna sjömän. Det framkom tydligt att flera besökare var intresserade av att bli medlemmar i sällskapet. Med tanke på detta hoppas vi kunna välkomna upp till sex nya medlemmar. Årets mässa var den största någonsin, med 76 utställare och över 700 besökare, inklusive företag från rederi-, energi- och logistiksektorn.

Stort tack till alla inblandade från Sällskapet, som gjord deltagandet till ett lyckat evenemang.

Styrelsen

Påminnelse – PUB-afton – Avd. Väst/Göteborg – måndagen den 5 februari kl. 18.00!

Måndagen den 5 februari är det dags för PUB-afton, som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken” med start kl. 18.00.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Vi hoppas på god anslutning!

Välkomna!

För Sjöingenjörssällskapet i Väst.

Sune/Kent