Länkar!

Lambda Studentförening, Kalmar

Lambda Studentförening

Lambdas Facebook sida

Sjösektionen Chalmers, Göteborg

Sjösektionens Facebook sida

***************************

Svensk Sjöfartstidning

Lighthouse

SSPA

Centrum för maritima Studier – Historiska institutionen – Stockholms Universitet
https://www.su.se/centrum-for-maritima-studier/
Facebook för Cemas
https://www.facebook.com/Maritimastudier/

The Motorship

Wärtsilä Marine

Alfa Laval Marine – produkter!

Klubb Maritime – fakta om fartyg!

Sjöfart – Transportstyrelsen

Länk till Transportstyrelsen/Sjöfart – behörigheter – utbildningskrav

Länk till Sjöbefälsföreningen – Avtal för sjöfolk

BQS

Willemina Surveys

Inloggning för befintliga användare