Protokoll

Nedan hittar du mötesanteckningar och protokoll från våra styrelse-, års- och höstmöten samt verksamhetsberättelser. (Protokoll kan endast läsas om du är medlem och inloggad).

OBS! Länkarna kräver att PDF-läsare är installerad på enheten, vilket normalt finns på datorer.

Inloggning för befintliga användare