Kontakt och Styrelse

Om du vill komma i kontakt med Sjöingenjörssällskapet går det bra att mejla på info@sjoing.se

Vårt organisationsnummer är: 802401–4493 och vårt PG-nummer är: 65 77 58-9.

Fullständiga kontaktuppgifter till styrande funktioner i Sjöingenjörssällskapet kan endast läsas nedan som inloggad medlem.

Inloggning för befintliga användare