Titeln Sjöingenjör

Den förste maskinisten utexaminerades i vårt land 1851 och 100 år därefter den förste sjöingenjören. Hösten 1950 fastställdes nämligen Kungl. Maj:t att personer som avlagt eller avlägger högsta maskinbefälsexamen skall erhålla titeln Sjöingenjör. Vid årsskiftet 1950/1951 ändrades också namnen på läroanstalterna från Navigationsskola till Sjöbefälsskola. Numera Sjöfartshögskolor och finns på två ställen i Sverige – Kalmar och Göteborg.

Inloggning för befintliga användare