Bilder Maskinrum

Bilder från maskinrummet i mv Fidelio
(fotograf och kommentarer David Mandt)

 

 

Denna bild är från huvudmaskin toppgreting. Fönstren i bakgrunden är ECR / Engine Control Room.

Lite till vänster i nederkant av bilden är överkant på kedjehuset.

Mellan kamera & ECR ses 2 st utströmmarventiler, redo att användas, när det är dags.

ME är:

MAN B&W Diesel, 7S60MC-C

Lisenstillverkad av Doosan i Sydkorea.

 

 

 

Denna bild är från akterkant av ME, utanför vår maskinverkstad.

Från vänster i bild syns toppen av reservkolv med kolvstång, med en ”skyddsmössa” över kolvkronan.

Ett reserv-foder till ME syns mitt i bild.

Till höger om cylinderfodret, ett komplett topplock med utströmmar-ventil till ME, redo att användas.

 

 

Här ett foto som visar maskinkontroll-rummet med Kongsbergs kontrollstationer bl.a.

Fikahörnet är bakom fotografens rygg.

 

 

 

2 st. paneluppsättningar för respektive kontroll/manöverskåp av pumpar, Outboard & Inboard.

Brukar skifta på masterpumpar månadsvis för att fördela gångtimmar.

Här finns också manövertavlor för att manuellt kunna lägga in & ut AE No.1 & No.2 samt ”SG, = Shaft Generator/Axelgenerator”.

Driftsättnings-mode sköter vi normalt via Kongsberg i kontrollrummet.

 

 

Till vänster i bild, vår Eva; FW-Gen / Fresh Water Generator, som kokar av sjövattnet till destillerat vatten/kondensat.

Till höger i bild ses våra mineraliseringsfilter och hydrophortank som vi använder för distributionen av färskvatten till fartygets brukare.

Evan fyller upp vatten till 3st tankar här, FW Tk SB & BB samt Feed Water Tk till vår ånganläggning.

 

 

Visar våra 2 ”Pure Ballast Reactorer” som tar död på alla micro-organismer, när vi tar ballastvatten från utsidan.

 

 

Här i bild, 2 st av våra smörjoljeseparatorer från Alfa Laval.

Ena separatorn använder vi till AE / hjälpkärrornas smörjoljesump.

Den andra till ME Systemoljan.

 

 

Här står jag i nivå med toppgretingen, och tittar neråt.

I bild; En del av förliga turbinen på ME (från ABB), lejdare ner till mellangreting och bottendurk.

 

Bilden är plåtat från ”kyrkan” riktning föröver med propelleraxeln.

Inloggning för befintliga användare