PUB-afton – Nyårsmöte – Avd. Väst/Gbg – måndag 3 februari!

Hej

Måndagen den 3 februari är det dags för vårterminens första PUB-afton i kombination med ett informationsmöte.

Som vanligt träffas vi på ”Öl-republiken AB” med start kl. 18.30.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Denna afton kommer vi att informera om de förändringar som kommer att ske i vår lokala styrgrupp, vilket bl.a. innebär att ni som kommer, skall inkomma med förslag till ersättare för vår huvudrepresentant, Hans-L ”Casper” Peterson, som avsagt sig återval. Övriga medlemmar i styrgruppen, Kent Mattsson och Sune Johansson kvarstår som resurs för vår nya/e huvudrepresentant.

Vi kommer också att bjuda på lite extra underhållning i form av. Ja, vad då??

Vi hoppas på extra god anslutning denna gång.

Välkomna

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Hans-L ”Casper” Peterson

Inloggning för befintliga användare