Påminnelse – Februari månads pub kväll i Avdelning Öst kommer att äga rum torsdagen den 27:e klockan 18.00 på ”Lilla Puben”, Larmgatan 24, KALMAR.

För att inte förvirra 40-talisterna i sällskapet, så ligger den 10 meter från ingången till Krögers. Om ni bara tar er till Larmtorget så kommer jag att samla ihop er och visa vägen, så ingen panik nu.
Eftersom vi har träffats flera år på Krögers så är det väl lämpligt att vi diskuterar flytten till ”Lilla Puben”, innan vi går in på dom vanliga diskussionerna om cementkistor i maskin, tvärstyckslager och karnevalen i Rio.
Jag har pratat med ”hovmästaren” på ”Lilla Puben” och beställt bord för 6 personer. Om vi blir mindre än 6 är det inga problem, men om vi blir fler så måste jag meddela det i förväg. Så slå en signal till mig eller skicka ett SMS. Det går bra med e-mail eller personligt besök i Strandskogen på Öland också. Det vore ju synd om någon skulle behöva stå och titta i fönstret tills att det blir en plats ledig.
Som vanligt är elever på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.
Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.
Väl mött!
Kent Lifberg
Mobil: 070 33 66 643
Mail: info@sjoing.se

Inloggning för befintliga användare