Viktig information till alla medlemmar angående årsmötet 2020!

På grund av den pågående Coronapandemin så har vi inte möjlighet att genomföra årsmötet på klassiskt maner där vi träffas och trivs över en bit mat mm och där vi i styrelsen har direkt kontakt med medlemmarna som deltager.

 Vi har därför tagit beslut om att genomföra årsmötet via ett e-mailförfarande.

Det är enkelt: På fredag den 17 april får alla medlemmar ett e-mail med en PDF-fil med alla årsmötets huvudpunkter. Du kan då läsa igenom materialet och har du någon synpunkt, positiv eller negativ, så svarar du oss via din e-mail. Tiden du kommer att ha på dig blir 14 dagar innan ”årsmötet” avslutas.

Årsmötesmaterialet kommer också att finnas på vår hemsida för hämtning via inloggning till de spärrade sidorna.

Vi kommer att ge dig information om hur detta går till i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut.

Detta är ett unikt tillfälle för samtliga medlemmar att aktivt ta del i ett årsmöte och påverka. Tag tillvara tillfället nu när det ges möjlighet.

Vi inom styrelsen ser fram emot att göra detta. Vi kan nog ta med oss en del nya erfarenheter in i framtiden.

Väl mött önskar

Styrelsen.

Inloggning för befintliga användare