Regelverket IMO 2020 0,5% svavel kan påverka valet av smörjolja!

IMO 2020 0,5% svavel kan påverka valet av smörjolja. En undersökning har påvisat att en smörjolja med ett lägre BN-tal kan behövas, för att undvika maskinskador enligt VPS. Läs artikeln från ”Ship & Bunker” i länken nedan (engelsk text).

https://shipandbunker.com/news/world/300507-vps-identifies-40-vessels-with-engine-damage-using-combination-of-vlsfo-and-40bn-lubricants

Någon i Sällskapet som har erfarenhet av detta?

Inloggning för befintliga användare