Sjöingenjörssällskapet välkomnar nya medlemmar!

Vid styrelsemötet den 17 augusti valdes tre nya medlemmar in i sällskapet.

Följande nya medlemmar hälsas välkomna och vi hoppas att de skall trivas i sällskapet:

  • Mårten Berggren, Konga
  • Martin Borg, Marsfjäll
  • Magnus Göransson Lysell, Göteborg

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare