Sjöingenjörssällskapet – Ny representant för Avdelning Väst!

Vår representant sedan mer än 10 år för avdelning Väst Hans-Lennart ”Caper” Peterson, har valt att efter ett gediget arbete för Sällskapet att träda tillbaka och hade till årsmötet avsagt sig omval.

Nu har vi glädjen att meddela, att till officiell ny representant för avdelning Väst blir Hans Bergkvist, Göteborg.

Hans kommer liksom tidigare att samarbeta med Sune Johansson och Kent Mattsson, för att på bästa sätt tillvarata sällskapet i avdelning Väst.

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare