Sjöingenjörssällskapet – riktlinjer för kommunikation!

På vår hemsida, som är vår huvudkanal för kommunikation med medlemmar och andra som är intresserade av information om Sällskapet så kan du läsa om vår policy.

Du hittar informationen här: Policy för kommunikation

 

Inloggning för befintliga användare