Sjöingenjörssällskapet utser ny hedersmedlem!

Vår representant sedan mer än 10 år för avdelning Väst Hans-Lennart ”Caper” Peterson, har valt att efter ett gediget arbete för Sällskapet att träda tillbaka och hade till årsmötet avsagt sig omval.

”Casper” har varit den drivande kraften, när det gäller tillkomsten av avdelning Väst och har lagt ner ett stort engagerat arbete. Avdelningen har utvecklats kraftigt och antalet medlemmar utgör idag runt 25% av det totala antalet medlemmar i sällskapet.

Vid en ”Corona-säkrad” lunch den 15 september i Göteborg där ordföranden för sällskapet och representanter för avdelning Väst överlämnades ett inrammat diplom, som bevis på hedersmedlemsskapet. Det hölls ett antal tal och en symbolisk ordförandeklubba med inskription överlämnades.

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare