Vill du läsa en intressant historia!

Vår medlem, sedan 1977 Sune Andersson i Singapore, har skrivit ett ”kåseri” om ”En Historia om Triple Expansion  Ångmaskiner – Isbryteri och lite annat!” Vi har fått lov att publicera denna här på hemsidan tillsammans med en presentation om Sune själv och vad han har sysslat med. Sune är fortfarande aktiv i företaget Viking Engineering i Singapore.

Artikeln är både humoristisk och intressant och beskriver hur livet kunde vara i tider som gått.

Klicka på länken nedan och öppna artikeln i ”View Full Screen” och ha en trevlig lässtund.

Till artikeln – Klicka här”!

Statsisbrytaren ”Atle” byggd vid Lindholmens varv 1926.

 

Inloggning för befintliga användare