Julbrev från ordföranden!

Jag vill härmed önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år 2021.

Under 2020 var inget sig likt. Innan årsmötet flöt det på som vanligt, sen kom Corona som gjorde att årsmötet blev en ny upplevelse på nätet. Alla tänkta och planerade aktiviteter ställdes in på löpande band pga. Corona-situationen samtidigt som vi såg framtiden an och började att planera för hösten i hopp om att allt skulle återgå till det normala, men ack vad vi bedrog oss.

Något har ändå hänt trots allt. Vi genomförde en uppdatering av vår medlemsmatrikel via e-mail under sommaren – hösten.

Alla 220 medlemmar i Sjöingenjörssällskapet fick ett mejl om möjligheten att kontrollera sina data som sällskapet har i sin matrikel.

Detta hade 3 syften. Det ena var att varje medlem skulle ha chansen att få uppdatera sina uppgifter så att föreningens medlemmar kan hitta varandra. Det andra syftet var att minska uppgiftsmängden och ta bort uppgifter som inte var relevanta inom ramen för Sjöingenjörssällskapet verksamhet.  Det tredje syftet var att uppfylla GDPR direktivet.

Av totalt 220 medlemmar var det 62 medlemmar som svarade på vår förfrågan om koll av data. Av övriga är det 12 medlemmar med utestående medlemsbetalning som inte har svarat.

Nu har vi lagt vi fast medlemsdata (korrekta eller ej) enl. GDPR direktivet. Vi har nu en ny medlemsförteckning. Den finns endast på vår hemsida och skall inte kunna kopieras eller mångfaldigas, varken helt eller delvis, allt i enlighet med GDPR direktivet. Du måste vara inloggad, för att kunna ta del av medlemsförteckningen. En nyhet är att vissa data som finns i matrikeln inte visas på medlemmens begäran. Ett exempel är e-mailadressen som då finns i matrikeln men inte i medlemsförteckningen. Vi hoppas att denna medlemsförteckning ger den möjlighet till kontakt med andra medlemmar som önskat.

Under våren räknar vi inte med att verksamheten kommer igång ännu. Årsmötet kommer ändå att äga rum på samma sätt som i år. Tidpunkt är ännu inte bestämd.

Därefter hoppas vi att vår verksamhet ska komma igång på ett normalt sätt till hösten. Allt beror på FHM och vaccination.

Det har varit en tuff tid för oss alla, när vi inte får träffa våra nära och kära. Vi har kringgärdats på olika sätt, men syftet har hela tiden varit för att skydda oss från Coronan. Vi får ha respekt för detta. Nu får vi fira jul och nyår samtidigt som vi går emot ljusare tider.

Vi vill också komma med ”en liten julklapp”!

Det gäller årsavgiften för 2021 på 300: – som vi rabatterar med 100: -. Årsavgiften för år 2021 blir då endast 200: -.

God Jul och ett Gott Nytt År 2021 tillönskar styrelsen Er alla

Ingemar Svedberg

Ordföranden

Inloggning för befintliga användare