Pub i Stockholm på måndagen samlade 12 personer!

Det var 12 förväntansfulla personer, som samlades till Pub på måndagskvällen på Belgo Bar i Stockholm. Bland dem hade vi två gäster varav åtminstone en hade ambitionen att bli medlem i sällskapet.

Samtalsämnen var som vanligt blandade, men rörde naturligtvis både teknik och sjöfart. Många undrade också hur och när vi kan komma tillbaka till tiden då vi förutom Pub också hade våra traditionella höst- och vårmöten med ärtsoppan, punschen och pannkakorna. Studiebesöken var också saknade. Vi har ju också ett jubileum innestående, nämligen vårt 70-årsjubileum, som skulle ha gått av stapeln i år.  Vi avvaktar utvecklingen av pandemin och hoppas att läget skall vara något annorlunda under 2022.

Vår seglande medlem David Mandt uppskattades med ett av Sjöingenjörssällskapets standar för det material från de sju haven han sänder till sällskapet, som vi publicerar på vår hemsida och Facebooksida. David samlar också på standar och vimplar relaterade till sjöfarten, vilket också gjorde att ”belöningen” blev uppskattad från flera synvinklar.

Vid vårt senaste styrelsemöte beslutades, att vi avslutar året med ytterligare en Pub i Stockholm onsdagen den 15 december kl. 17.30.

Klubbmästaren

Inloggning för befintliga användare