Rapport från Pub-aftonen i Göteborg den 19 september!

Den här gången hade tio personer dykt upp, en klar förbättring sedan sista puben på vårsäsongens avslut.

Vi, Kent och undertecknad, informerade om vår rekognoseringsresa till Hirtshals och skälen till att den inte utmynnar i en inbjudan att resa dit.

Vi informerade också om vår rekognosering hos Berg Propulsion under tisdagen och nästan omedelbart infann sig ett intresse bland de närvarande. 

Vi hade också den sorgliga nyheten att meddela, att vår kompis och medlem S-O Larsson, Göteborg hastigt gick bort under söndagen 11 september.

Vi fick besök av en ”prova på gäst”, Arne Löfgren, boende i Tostered, en ort strax öster om Kungsbacka, men i Marks kommun. Han tänker ansöka om medlemskap, vilket vi uppskattade.

Bilderna denna gång blir lite fina porträtt på en del av deltagarna till skillnad från de vanliga översiktsbilderna.

Nästa Pub i avdelning Väst är 17 oktober. Inbjudan kommer på sedvanligt sätt!

Avdelning Väst

Sune och Kent 

Inloggning för befintliga användare