Sjöingenjörssällskapet – inbjuder till studiebesök på Alfa Lavals produktionsanläggning i Skogstorp, Eskilstuna . Nu fulltecknad

Vi har fått en unik möjlighet till ett studiebesök på Alfa Lavals produktionsanläggning för separatorer i Skogstorp, Eskilstuna.

Nu tyvärr fulltecknad. Inga nya anmälningar kan tas emot!

Besöket startar torsdagen 13 februari kl. 11.00 med lunch och sedan följer en introduktion och rundvandring i anläggningen. För besöket bör du avsätta tiden från kl. 11.00 och en bra bit inpå eftermiddagen.

Är du intresserad så anmäl dig till info@sjoing.se . Mer information kommer att tillställas de som anmäler sitt deltagande.

Resan till Eskilstuna sker genom egen transport. Möjlighet till samåkning brukar gå att arrangera.

Missa inte detta tillfälle – anmälan vill vi ha senast 2020-02-04. Vi bekräftar din anmälan.

Adress till Alfa Laval i Skogstorp, Eskilstuna är Gustaf De Lavals Väg 3, Skogstorp

Välkommen!

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare