Pubaftonen den 3 februari på ”Ölrepubliken”

Höstterminens första PUB-afton avhölls som vanligt på ”Ölrepubliken”.

Även om vi hade förväntat oss fler deltagare i och med ”annonseringen” (20-01-31) av extra underhållning mm., blev vi i alla fall 15 ST medlemmar och blivande medlemmar som trotsade vädret denna måndagskväll.

Underhållningen bestod av att Sune, Kent och Casper framförde ett par visor av Evert Taube. Därefter inbjöds samtliga att sjunga med i bl.a. ”Fritiof och Carmencita”.   På det hela, ett mycket uppskattat inslag.

Vidare och som ersättare för Casper, framlades tre förslag på personer, varav en av dessa skall ingå i avd. Väst/Gbg ”styrgrupp” tillsammans med Sune Johansson och Kent Mattsson.

Föreslagna personer är Fritiof Granberg, Sonny Andersson och Sven-Olof Larsson. Förslagen har lämnats till Sällskapets valberedning. Inval sker vid kommande årsmöte i Stockholm den 26 mars 2020. Se särskild kallelse samt info på hemsidan.

Välkomna till nästa PUB-afton samma plats, samma tid den 6 april.

För Sjöingenjörssällskapet Väst/Gbg

Hans-L ”Casper” Peterson

Inloggning för befintliga användare