Vår medlem Karl Erhard Johansson har lämnat oss!

Vår vän och medlem Karl Erhard Johansson avled 2020-01-17.  Vi minns honom med stor saknad. Begravningen äger rum i Bollmoradalens kyrka fredagen den 21 februari kl. 14.00.

Inloggning för befintliga användare