Besöket på Alfa Lavals Produktionsanläggning i Skogstorp, Eskilstuna i torsdags blev uppskattat!

Kl. 11.00 den 13 februari startade besöket hos Alfa Laval, som ställde upp mangrant med Mikael Parneus, Eskilstuna och från Tumba anslöt Bram De Meulemeester
Portfolio & Product Manager Marine HSS.

Vi blev totalt 17 personer från Sjöingenjörssällskapet, som under dagen först fick en introduktion om fabriken i Eskilstunas historia. Fabriken i Skogstorp har anor sedan 1893 och är idag huvudfabrik för tillverkning av separatorer. Separatorer tillverkas också i Pune, Indien och i Krakow, Polen. Montage sker också i Kina och Brasilien.

Mikael berättade levande om fabrikens historia/produktion och Bram fyllde i med information om marins verksamhet inom Alfa Laval.

Ett avbrott för en god lunch i fabrikens matsal och därefter en gedigen rundvandring i fabriken. Våra medlemmar hade många frågor av teknisk natur och episoder om problem med handhavande av separatorer till sjöss. Alfa Lavals personal kunde ge fullödiga svar och utveckla det hela med information om produktionsteknik och valet av material.

Runt 15.30 så avslutades mötet med att vi tog en gruppbild utanför fabriken och Bram från marin i Tumba utlovade oss, om vi så ville ett besök på anläggningen i Tumba där vi kunde mer få information om marins produktsortiment, applikationer och den utbildningsverksamhet som föregår där. Vi kommer att planera in ett sådant besök längre fram.

Avslutningsvis så vill vi framföra vårt stora tack till Mikael och Bram för den gästfrihet och intressanta visningen, som uppskattades högt av de närvarande.

Vi vill också tacka vår ordförande Ingemar, som gjorde det här besöket möjligt.
Webmaster

Inloggning för befintliga användare