Puben i Stockholm höll på att sluta i ”katastrof”!

Vi hade oturen att kocken på ”Lilla Rådmannen” var indisponibel, så vi hade blivit flyttade till gamla välkända ”Belgobaren” denna afton.

Hur få ut detta meddelande till samtliga? Vi placerade Håkan Nilsson, som var tidigt på plats på ”Lilla Rådmannen”, att vara portvakt och dirigera om folk till ”Belgobaren”. Mobiltelefonerna gick också varma!

Allt såg ut att gå i lås och folk började droppa in på ”Belgobaren” efter en extra promenad. Nu uppstod nästa problem ”Lilla Rådmannen” hade sagt vi skulle vara ca 10 personer denna afton. Till vår stora glädje kom det 19 personer till Puben. ”Belgobaren” gjorde ett jättejobb och lyckade se till att vi alla fick plats på den så alltid fullsatta restaurangen.

Kvällen blev lyckad och diskussionerna runt bordet böljade fram och åter med skrönor från de sju haven och inlägg i miljödebatten – vad fungerar enligt tekniker och för politiker.

Vi hoppas, att vi nästa gång åter kan vara på ”Lilla Rådmannen”, då vi där inte får problem om vi blir många, vilket vi alltid hoppas på.

Nästa Pub blir den 20 april klockan 17.30 på ”Lilla Rådmannen” och däremellan har vi vårt årsmöte också på ”Lilla Rådmannen” den 26 mars 17.30.

Webmaster

Inloggning för befintliga användare