Sjöingenjörssällskapet välkomnar ny medlem!

Vi har nöjet att hälsa vår nye medlem:

Gert Josefsson, Singapore

Varmt välkommen i sällskapet!

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare