Protokoll från det elektroniska årsmötet 2020!

Till alla medlemmar!

Nu finns protokollet tillgängligt att läsa på hemsidan under ”Om Sällskapet/Protokoll”  https://sjoing.se/protokoll . OBS! Du måste vara inloggad, för att kunna läsa protokollet på hemsidan. 

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare