Ett Gott Nytt År 2022!

Sjöingenjörssällskapet önskar alla Ett Gott Nytt År! Låt oss hoppas, att vi under året 2022 skall kunna komma igång med aktiviteter i normal omfattning.
Styrelsen

Inloggning för befintliga användare