Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Morgan Rittedal, Västra Frölunda avled den 21 december 2021.

Morgan har varit medlem i sällskapet sedan 2010 i Avdelning Väst. Morgan blev 78 år.

”Begravningsgudstjänsten äger rum i S:ta Birgittas kapell fredag 21 januari 2022 kl. 11.00

Akten avslutas vid graven på Västra kyrkogården. Därefter inbjudes till minnesstund på Sjömagasinet.

Svar om deltagande vid begravningsgudstjänst och minnesstund senast tisdag 18 januari till Hovås Begravningsbyrå, Tel 031-363 65 10. Lika välkommet som blommor är en gåva till Hjärt-Lungfonden, gåvotelefon 0200-88 24 00”

Styrelsen

Inloggning för befintliga användare