september 2022 arkiv

Studiebesök – E.ON Högbytorps, Kretsloppsanläggning i Bro!

Sjöingenjörssällskapet bjuder in till besök på E.ON Högbytorps Kretsloppsanläggning, Högbytorpsvägen 10, Bro. Datum: 18 oktober Kl. 10.00 – ca 13.30 (inklusive lunch). Besöket tar ca 1,5 timme. Minimum 5 deltagare till max 20 deltagare. Besöket avslutas med Lunch i Bro på Safar Matsal, Klövtorpsvägen 1, Bro för de som vill till egen kostnad (115: -). …

Fortsätt läsa

Påminnelse – Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Belgo Bar” 3 oktober!

Glöm inte att det är dags för Pub-afton i Stockholm! Vi träffas på Belgo Bar på Bryggargatan 12 A i Stockholm den 3 oktober kl. 17.30. Ta gärna med en gäst! Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen. Välkomna! Klubbmästaren

Pub-afton – Avdelning Öst den 6 okt, kl. 18.00 på Kött & Bar, Kalmar

Nu är det dags för Pub-afton i Avdelning Öst, Kalmar. Vi träffas den 6 okt kl. 18.00 på Kött & Bar, Larmtorget 2, Kalmar Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men gärna minnen från svunna dagar och teknik. Dela gärna med Er av några minnen från livet till sjöss eller …

Fortsätt läsa

Rapport från Pub-aftonen i Göteborg den 19 september!

Den här gången hade tio personer dykt upp, en klar förbättring sedan sista puben på vårsäsongens avslut. Vi, Kent och undertecknad, informerade om vår rekognoseringsresa till Hirtshals och skälen till att den inte utmynnar i en inbjudan att resa dit. Vi informerade också om vår rekognosering hos Berg Propulsion under tisdagen och nästan omedelbart infann …

Fortsätt läsa

Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Belgo Bar” 3 oktober!

Nu är det dags för Pub-afton i Stockholm! Vi träffas på Belgo Bar på Bryggargatan 12 A i Stockholm den 3 oktober kl. 17.30. Ta gärna med en gäst! Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen. Välkomna! Klubbmästaren

Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Sven Olof Larsson, Göteborg avled den 11 september 2022. Sven Olof har varit medlem i sällskapet sedan 2015. Sven Olof blev 79 år. Begravningen kommer att äga rum torsdagen den 13 oktober kl. 14.00 i S:ta Birgittas Kapell, Klippan 2, Göteborg. Efteråt inbjudes till Porter …

Fortsätt läsa

Påminnelse – PUB-afton – Avd. Väst/Göteborg – måndagen den 19 sept. kl. 18.00!

Måndagen den 19 september är det dags för PUB-afton, som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken” med start kl. 18.00. Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken. Ta gärna med en gäst! Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen. Vi hoppas på god anslutning! Välkomna! För Sjöingenjörssällskapet …

Fortsätt läsa

Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Kent Pettersson, Oskarshamn avled den 5 september 2022. Kent har varit medlem i sällskapet sedan 2005. Kent blev 81 år. Begravningen kommer att äga rum i Skogskapellet, Oskarshamn fredagen den 30 september. En vänlig inbjudan till minnesstund i Kyrkans hus, anmälan till Wikholms begravningsbyrå tel. …

Fortsätt läsa

PUB-afton – Avd. Väst/Göteborg – måndagen den 19 sept. kl. 18.00!

Måndagen den 19 september är det dags för PUB-afton, som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken” med start kl. 18.00. Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken. Ta gärna med en gäst! Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen. Vi hoppas på god anslutning! Välkomna! För Sjöingenjörssällskapet …

Fortsätt läsa

Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Lars U:son Lundberg, Stockholm avled den 29 augusti 2022. Lars har varit medlem i sällskapet sedan 1992. Under tiden 2006 – 2013 var Lars ordförande i Sällskapet och bidrog stort till utvecklingen av Sällskapet. 2017 blev Lars utnämnd till Hedersmedlem. Lars blev 80 år. Familjen …

Fortsätt läsa