Viktig information till alla medlemmar angående årsmötet 2020!

På grund av den pågående Coronapandemin så har vi inte möjlighet att genomföra årsmötet på klassiskt maner där vi träffas och trivs över en bit mat mm och där vi i styrelsen har direkt kontakt med medlemmarna som deltager.

 Vi har därför tagit beslut om att genomföra årsmötet via ett e-mailförfarande.

Det är enkelt: På fredag den 17 april får alla medlemmar ett e-mail med en PDF-fil med alla årsmötets huvudpunkter. Du kan då läsa igenom materialet och har du någon synpunkt, positiv eller negativ, så svarar du oss via din e-mail. Tiden du kommer att ha på dig blir 14 dagar innan ”årsmötet” avslutas.

Årsmötesmaterialet kommer också att finnas på vår hemsida för hämtning via inloggning till de spärrade sidorna.

Vi kommer att ge dig information om hur detta går till i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut.

Detta är ett unikt tillfälle för samtliga medlemmar att aktivt ta del i ett årsmöte och påverka. Tag tillvara tillfället nu när det ges möjlighet.

Vi inom styrelsen ser fram emot att göra detta. Vi kan nog ta med oss en del nya erfarenheter in i framtiden.

Väl mött önskar

Styrelsen.

Sjöingenjörssällskapet – information om aktiviteter – inställda!

Vi måste tyvärr meddela Er följande:

På grund av rådande omständigheter i samband med den pågående Corona-pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer alla planerade och kommande aktiviteter att vara inställda tills vi aviserar annorlunda på vår hemsida, Facebook och mail.

Mvh

Styrelsen

PUB-afton – Avd. Väst/Gbg – 6 april inställd!

Hej på er

Måndagen den 6 april skulle vi avhållit vår sextionde (60) PUB afton varav den femtiosjätte (56) på Öl-Republiken.

Tyvärr är vi p.g.a. risken för att ytterliga förvärra Coronavirusets härjningar, tvingade att inställa denna PUB-afton.

Beträffande årets resterande PUB-aftnar samt eventuellt andra planerade aktiviteter återkommer vi.

Gå även in på vår hemsida www.sjoing.se Där hålls ni uppdaterade om läget i vårt eminenta Sjöingenjörssällskap.

Har ni några ytterligare funderingar, tveka inte att kontakta någon av oss.

Sköt om er

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Hans-L ”Casper” Peterson

Sjöingenjörssällskapets Årsmöte i Stockholm 2020 flyttas fram tills vidare

OBS! Årsmötet flyttas fram tills vidare!

Beskedet efter styrelsemötet tisdag 17 mars

Vi följer myndigheternas besked dagligen.

Vänligen dröj med din anmälan tills nytt datum och plats meddelas. Vi e-mejlar alla medlemmar och lägger upp det på hemsidan så fort nytt beslut om tidpunkt och plats är taget.

 

Välkommen till Årsmöte med middag torsdagen den 26 mars kl. 18.00 

Baren öppnar redan 17.30. Drinkbiljett för ett glas vin/öl i baren ingår i avgiften.

Plats: Baren i Hotell Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67, Stockholm.

Hotellet ligger nära T-banestationen Rådmansgatan och Pendel–T-banestation Odenplan.

Program:

17.30 – 18.00 Samling och Mingel

18.00 – 18.30 Årsmöte – Vissa Årsmöteshandlingar finns här . (du måste vara inloggad för att kunna se dessa)

–  OBS Senaste datum för motioner: 16 mars                                           

18.45 – 19.15 Föredrag, Miljö på Väg med ALFDEX.

Oljeavskiljare för vevhusgaser i dieselmotorer.

Vår medlem Leif Larsson som var projektledare för Alfa Laval berättar om en okänd ”miljöaktivist”.

19.30 – 22.00 Sällskapets middag består traditionsenligt av sillsmörgås på kavring med öl och snaps, ärtsoppa med varm punsch samt tunna pannkakor med hemlagad sylt och grädde. Avslutas med Kaffe med liten kaka och avec (till egen kostnad).  Ta gärna med dig en gäst! 

Kostnaden för denna intressanta kväll är endast 300 subventionerade kronor per person för medlemmar och gäster.

Anmälan sker genom att skicka anmälan via epost till info@sjoing.se  eller per telefon 0708 45 49 40 och samtidigt betala in till vårt plusgirokonto 65 77 58-9. Betalningen bekräftar din anmälan. (Du har möjligheten att betala kontant eller med Swish vid entrén),

Viktigt: att du i anmälan anger eventuella gästers namn samt hur du vill betala.

OBS! Anmälan är bindande. 

Betalning: Betala in avgiften 300:-/ person, gärna nu så snart som möjligt, men senast till den 23 Mars. Meddela också eventuella gästers namn så ordnar vi namnskyltar. Glöm inte att ange ditt Namn, Medlemsnummer, eventuell Gäst och ”Årsmöte 2020” så vår kassör vet vem som gjort inbetalningen.

Medlem med bostadsort längre bort än 25 mil från Stockholm får resebidrag (250:-) för att komma till mötet. Anmäl till kassören när du kommer till Årsmötet.

Eventuella frågor besvaras på vår e-post: info@sjoing.se eller telefon 0708- 45 49 40.

Välkommen önskar vi i Styrelsen

Rapport från Puben avdelning Öst, Kalmar på nytt ställe!

Mötet i torsdags på ”Lilla Puben”, Kalmar samlade sju glada gubbar på första mötet på nya stället. Hade trevligt som vanligt på våra möten. För framtida möten kommer vi nog att besöka flera olika ställen i Kalmar, innan vi hittar ett ”stamlokus” igen. Nästa möte blir den 19 mars kl. 18.00. Plats kommer att meddelas i god tid före mötet.

Kent Lifberg
Klubbmästare Avdelning Öst

Påminnelse – Februari månads pub kväll i Avdelning Öst kommer att äga rum torsdagen den 27:e klockan 18.00 på ”Lilla Puben”, Larmgatan 24, KALMAR.

För att inte förvirra 40-talisterna i sällskapet, så ligger den 10 meter från ingången till Krögers. Om ni bara tar er till Larmtorget så kommer jag att samla ihop er och visa vägen, så ingen panik nu.
Eftersom vi har träffats flera år på Krögers så är det väl lämpligt att vi diskuterar flytten till ”Lilla Puben”, innan vi går in på dom vanliga diskussionerna om cementkistor i maskin, tvärstyckslager och karnevalen i Rio.
Jag har pratat med ”hovmästaren” på ”Lilla Puben” och beställt bord för 6 personer. Om vi blir mindre än 6 är det inga problem, men om vi blir fler så måste jag meddela det i förväg. Så slå en signal till mig eller skicka ett SMS. Det går bra med e-mail eller personligt besök i Strandskogen på Öland också. Det vore ju synd om någon skulle behöva stå och titta i fönstret tills att det blir en plats ledig.
Som vanligt är elever på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.
Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.
Väl mött!
Kent Lifberg
Mobil: 070 33 66 643
Mail: info@sjoing.se

Februari månads pub kväll i Avdelning Öst kommer att äga rum torsdagen den 27:e klockan 18.00 på ”Lilla Puben”, Larmgatan 24, KALMAR.

För att inte förvirra 40-talisterna i sällskapet, så ligger den 10 meter från ingången till Krögers. Om ni bara tar er till Larmtorget så kommer jag att samla ihop er och visa vägen, så ingen panik nu.

Eftersom vi har träffats flera år på Krögers så är det väl lämpligt att vi diskuterar flytten till ”Lilla Puben”, innan vi går in på dom vanliga diskussionerna om cementkistor i maskin, tvärstyckslager och karnevalen i Rio.

Jag har pratat med ”hovmästaren” på ”Lilla Puben” och beställt bord för 6 personer. Om vi blir mindre än 6 är det inga problem, men om vi blir fler så måste jag meddela det i förväg. Så slå en signal till mig eller skicka ett SMS. Det går bra med e-mail eller personligt besök i Strandskogen på Öland också. Det vore ju synd om någon skulle behöva stå och titta i fönstret tills att det blir en plats ledig.

Som vanligt är elever på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.

Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.

Väl mött!
Kent Lifberg
Mobil: 070 33 66 643
Mail: info@sjoing.se

Puben i Stockholm höll på att sluta i ”katastrof”!

Vi hade oturen att kocken på ”Lilla Rådmannen” var indisponibel, så vi hade blivit flyttade till gamla välkända ”Belgobaren” denna afton.

Hur få ut detta meddelande till samtliga? Vi placerade Håkan Nilsson, som var tidigt på plats på ”Lilla Rådmannen”, att vara portvakt och dirigera om folk till ”Belgobaren”. Mobiltelefonerna gick också varma!

Allt såg ut att gå i lås och folk började droppa in på ”Belgobaren” efter en extra promenad. Nu uppstod nästa problem ”Lilla Rådmannen” hade sagt vi skulle vara ca 10 personer denna afton. Till vår stora glädje kom det 19 personer till Puben. ”Belgobaren” gjorde ett jättejobb och lyckade se till att vi alla fick plats på den så alltid fullsatta restaurangen.

Kvällen blev lyckad och diskussionerna runt bordet böljade fram och åter med skrönor från de sju haven och inlägg i miljödebatten – vad fungerar enligt tekniker och för politiker.

Vi hoppas, att vi nästa gång åter kan vara på ”Lilla Rådmannen”, då vi där inte får problem om vi blir många, vilket vi alltid hoppas på.

Nästa Pub blir den 20 april klockan 17.30 på ”Lilla Rådmannen” och däremellan har vi vårt årsmöte också på ”Lilla Rådmannen” den 26 mars 17.30.

Webmaster

Besöket på Alfa Lavals Produktionsanläggning i Skogstorp, Eskilstuna i torsdags blev uppskattat!

Kl. 11.00 den 13 februari startade besöket hos Alfa Laval, som ställde upp mangrant med Mikael Parneus, Eskilstuna och från Tumba anslöt Bram De Meulemeester
Portfolio & Product Manager Marine HSS.

Vi blev totalt 17 personer från Sjöingenjörssällskapet, som under dagen först fick en introduktion om fabriken i Eskilstunas historia. Fabriken i Skogstorp har anor sedan 1893 och är idag huvudfabrik för tillverkning av separatorer. Separatorer tillverkas också i Pune, Indien och i Krakow, Polen. Montage sker också i Kina och Brasilien.

Mikael berättade levande om fabrikens historia/produktion och Bram fyllde i med information om marins verksamhet inom Alfa Laval.

Ett avbrott för en god lunch i fabrikens matsal och därefter en gedigen rundvandring i fabriken. Våra medlemmar hade många frågor av teknisk natur och episoder om problem med handhavande av separatorer till sjöss. Alfa Lavals personal kunde ge fullödiga svar och utveckla det hela med information om produktionsteknik och valet av material.

Runt 15.30 så avslutades mötet med att vi tog en gruppbild utanför fabriken och Bram från marin i Tumba utlovade oss, om vi så ville ett besök på anläggningen i Tumba där vi kunde mer få information om marins produktsortiment, applikationer och den utbildningsverksamhet som föregår där. Vi kommer att planera in ett sådant besök längre fram.

Avslutningsvis så vill vi framföra vårt stora tack till Mikael och Bram för den gästfrihet och intressanta visningen, som uppskattades högt av de närvarande.

Vi vill också tacka vår ordförande Ingemar, som gjorde det här besöket möjligt.
Webmaster

Vår medlem Karl Erhard Johansson har lämnat oss!

Vår vän och medlem Karl Erhard Johansson avled 2020-01-17.  Vi minns honom med stor saknad. Begravningen äger rum i Bollmoradalens kyrka fredagen den 21 februari kl. 14.00.