Uppföljning av bild på styrmaskin!

Nu visar vi även vad som kan finnas under vattenlinjen, när det gäller styrmaskin och framdrivning.

Brand ombord – en mardröm för varje Teknisk Chef!

Vi behandlade stabilitet i ett tidigare inlägg och nu berör vi det andra problemet, vilket är brandincidenter i lastlådan, som ju tyvärr händer emellanåt, senast ganska nyligen i Florida, i ett annat Höegh – fartyg.

Wallenius fartyg Mignon är ett annat exempel för en tid sedan med brand i lastrummet, men även flera andra om man går bakåt i tiden.

Det är el & hybridbilar (även begagnade fordon) som är ett växande problem. Vi har ute på fartygen normalt endast CO2 att ta till om det blir sådana problem. Läs Mats Högbloms inlägg i länken nedan (engelska)

https://www.nautilusint.org/en/news-insight/telegraph/quenching-flames-with-knowledge–a-chief-engineers-mission-to-improve-co2-firefighting-training/

Läs om m/v  Höegh Xiamen i länken nedan. (engelska)

https://www.news4jax.com/news/local/2020/06/08/new-video-shows-explosion-aboard-a-burning-cargo-ship-that-injured-9-jacksonville-firefighters/

Det är alla tekniska chefers mardröm, att råka ut för en brand….Har varit allt för många både kantrings & brand-incidenter, men sällan som de omnämns i media hemma i Sverige.

Är säker på att det är flera av våra medlemmar och följare, som har åsikter och kommentarer om detta.

Fribord och stabilitet – minns vi detta från vår utbildning?

Denna kunskap, som handlar om att kunna beräkna och förutse det som beskrivs i ”citatet ” nedan och på så vis undvika olyckor, så att man inte hamnar i en situation likt m/v Golden Ray på bilden.

”En av de viktigaste faktorerna för ett fartygs säkerhet är stabiliteten. Med stabilitet menas vanligen fartygets förmåga att stå emot krängningar i tvärskeppsled, såsom rullning i vågor, lastförskjutning eller trycket vid stark sidvind.

Ett fartygs stabilitetsegenskaper kan analyseras med hjälp av jämviktsekvationer.

Om fartyget flyter i okrängt läge kommer det deplacerade vattnets flytkraft (B) och fartygets tyngdkraft (G) att vara lika stora motriktade och verka i samma linje.

När fartyget krängs kommer deplacementets tyngdpunkt att flyttas då undervattenskroppen inte längre är symmetrisk runt centerlinjen. Tyngdkraften och lyftkraften verkar inte i samma linje och ett moment har uppstått som vill räta fartyget. Momentets hävarm kallas GZ och beror av krängningsvinkeln.”

Citat från: ”Fribord & Stabilitet. En konsekvensanalys av ändringar i SJÖFS 1993:3”

 

 

”Vår medlem David Mandt säger, att det är två typer av olyckor som är vanligare än andra, som ju också ibland uppmärksammas i media.

Det ena typen är ju det som inträffade med Golden Ray, se länk

https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Golden_Ray

och den andra typen är brand likt den som inträffade på ”Höegh Osaka” utanför Southampton 2015 januari. (Brandincidenter kommer vi att tala om i ett senare inlägg.)

Det är viktigt att ha ”örn-koll” på stabiliteten. Regelverken har ju under åren hårdnat vad gäller Management av ballastvatten, som ska förnyas/pumpas ut ur tankarna.

Detta i sin tur beroende på om det finns ballastvattenrenare ombord, eller inte ….

Detta får inte göras hur som helst, eller var som helst …. pumpar man ut allt vatten ur alla tankar samtidigt, så blir ju stabiliteten därefter, och har du lite bunkers i tankarna, är ju inte den kvarvarande vikten tillräcklig för att hålla båtarna upprätt.

Handhavandefel, med nämnda incidenter, en del andra faktorer har också spelat in ….”

Så oavsett vem som har huvudansvaret för stabilitetsberäkningarna ombord så var det nog bra om man var vaken och alert under utbildningen, när just detta ämne genomgicks.

Jag är säker på att det finns många i sällskapet eller andra följare som har erfarenheter och kan berätta om detta i kommentarsfälten.

Vi fortsätter M/V Fidelio – styrmaskin!

Här kommer lite uppgifter om styrmaskinen och roderarrangemanget på m/v Fidelio.

Fabrikat Porsgrun

Type: Becker / Flap Rudder
Rudder Area: 36 m2, (som en 1-rums Lgh).
Rudder Stock: Diam. 820 mm
Max Rudder angle: 2 x 65 Degrees

Styrmaskin m/v Fidelio

Vad är Wallenius-Wilhelmsen?

För många är Wallenius-Wilhelmsen synonymt med biltransporter. Det är ju inte hela sanningen!

I dessa fartyg transporteras allt som kan rullas ombord, såsom:

gruvutrusning, gruv-dumpers, som ju är stora som hus, entreprenadmaskiner i alla dess former och varianter, jordbruksmaskiner, hus – sektioner, transformatorer, flygplanssektioner, helikoptrar, lok, tågvagnar, tunnelbanetåg-set, vindkraftverk (i delar förstås), turbiner, “break bulk” / styckegods på svenska, som läggs ut och surras på däcken. Lastlådan på M/v Fidelio är fördelad på 13 last-däck på ca 60 000 m2, så det är ju en hyfsad lastyta att ställa upp allt på.

Vill du veta mera om Wallenius-Wilhelmsen använd gärna länkarna

https://www.walleniuswilhelmsen.com/who-we-are

https://www.walleniuswilhelmsen.com/what-we-do/ocean-transportation/our-vessels

Där kan du bland annat läsa om ARC-shipping och hur de hör ihop med Wallenius-Wilhelmsen

https://www.arcshipping.com/

som tagit över M/V Fidelios 3 systrar för inte så länge sedan och har följande Namn-förändringar:

Ex “Fedora” => “Arc Integrity”

Ex “Faust” => ” Arc Independence”

Ex “Otello” => “Arc Resolve”

De seglar fortfarande i Wallenius färger, förutom skorstensloggan, med amerikansk flagg & besättning.

De kommer målas om till ARCs färger när det blir dags för deras ordinarie dockningar.

Vi har en del bilder på ARC.

Vidare så kan du i länkarna nedan kolla in lite olika typer av laster, som kan köras i den här typen av fartyg.

https://www.youtube.com/watch?v=JbF0gmaVjoM

https://www.youtube.com/watch?v=bcW-et5rs7M

https://www.youtube.com/watch?v=1wo2f3ZdK0U

https://www.youtube.com/watch?v=0lmjgb3waj8

https://www.youtube.com/watch?v=_C3p2VRh0BA

M/V Fidelio – vi har fått flera bilder!

Vår medlem David Mandt, teknisk chef på M/V Fidelio, har försett oss med lite flera bilder.

En bild visar M/V Fidelio, när hon lämnade ankarplatsen utanför Skagen och påbörjade sin resa. Just nu är fartyget på mot Fremantle, Australien i vintrigt lågtrycksbetonat väder på södra halvklotet.

Vi har tidigare publicerat ett antal bilder från maskinrummet. Nu fortsätter vi med bilder från hjälpmaskinrummet och MSB room.

Sorgebesked!

Vi måste tyvärr meddela, att vår medlem Torbjörn Hermansson har avlidit.

Begravning sker i Ödeshögs kyrka fredagen 2020-08-14.

Vi minns Torbjörn, som den vänlige person han var. Han deltog i många av våra arrangemang, alltid lika positiv. En stor supporter till Sjöingenjörssällskapet. Han har varit medlem sedan 1995.

Styrelsen

Oskarshamns Varv var en gång det största på Ostkusten!

Någon som har legat här och reparerat eller haft annan anknytning till varvet.

”Oskarshamns Mekaniska verkstad bildades 1863. Det gick i konkurs 1931 men rekonstruerades och bytte namn till Oskarshamns varv AB. Ny konkurs 1967, men har sedan dess rekonstruerats och gått i konkurs vid flera tillfällen.
Varvet har under årens lopp producerat drygt 500 handelsfartyg och var även under 1970-talet den största arbetsgivaren i Oskarshamn med 750 anställda. Det största fartyg som byggts i Oskarshamn var tankfartyget M/T Selma sjösatt i december 1979. Längden var 205,4 m och lastförmågan 39 026 DWT. Fartyget är fortfarande i drift 2009 och ägs av ett iranskt rederi.”

Idag drivs varvet av Damen Shipyards https://www.damenshiprepair.com/…/damen-oskarshamnsva…/about

Uppdatering av medlemsuppgifter för Medlemsmatrikeln

Under senare hälften av  augusti kommer vi att uppdatera matrikeln.  Det är ju självklart att vårt medlemsregister skall vara up-to-date så att vi alltid har så korrekta uppgifter som möjligt även när vi trycker nästa upplaga av Sällskapets MEDLEMSMATRIKEL.

Kolla dina uppgifter för att se att de är korrekta senast den 16 augusti.

Logga in på hemsidan www.sjoing.se för att komma till den senaste medlemsförteckningen. Granska dina uppgifter, och föreligger det  fel uppgifter där, så svara via vårt formulär. Ange ändringen samt ditt namn och medlemsnummer.

Skulle du ha besvär med att  komma in med din inloggning  kan ett vanligt problem vara att din inloggning blockeras av en bug i programmet eller att du inte har betalat din medlemsavgift för 2020. kontakta mig då på info@sjoing.se för att rätta till problemet.  När den obetalda (kolla själv) medlemsavgiften på 300 kr är insatt på vårt PG 65 77 58 – 9 tillsammans med ditt namn och medlemsnummer, så öppnas sidan.

Jag tackar på förhand för att detta ska gå så smidigt som möjligt.

Ingemar Svedberg

Matrikelansvarige

Medlemmar – minns ni hur vi brukar ha det?

I dessa Coronatider ställs allt på ända! Tänk vad trevligt vi brukade ha med Pub-aftnar och studiebesök på olika ställen. Vi håller ut och hoppas att snart så skall det väl gå att arrangera något om Folkhälsomyndigheten och vi själva anser det tillrådligt.

I avsaknad av allt detta så lever vi på minnena och kollar in lite bilder från flydda tider och hoppas att snart blir det lite mera normalt. Till dess så håller vi avstånd, tvättar händerna och allt det andra.

Webmaster