Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Lilla Rådmannen” 2020-01-20!

Nu är det dags för årets första Pub-afton i Stockholm måndagen den 20 januari kl. 17.30.

OBS! Den här gången samlas vi på ”Lilla Rådmannen”, Rådmansgatan 67, Stockholm. Du kan antingen välja T-banans station ”Rådmansgatan” eller pendeltågstation/tunnelbanestation ”Odenplan” och en kortare promenad till Rådmansgatan 67.

”Lilla Rådmannen” drivs av samma ägare som till Belgo Bar och har i stort sett samma utbud av öl och meny.

För de som var med på senaste höstmötet så är ni redan bekanta med lokalen.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men framför allt minnen från svunna dagar och ny teknik.

Välkomna!

 

 

Tändkulans vänner informerar om Motorvårdskurs i Målilla!

”MÅLILLA-GÅRDVEDA HEMBYGDSFÖRENINGS MOTORVÅRDSKURS OM GAMLA MOTORER I MÅLILLA MEKANISKA VERKSTAD

NU kör vi igång kurs nr: 32 ev. 33. 17–19 april, ev. i maj 2020

Att åka på Motorvårdsläger innebär:

Att du under ett veckoslut tillsammans med likasinnade i blandande åldrar med olika bakgrund får lära dig att gjuta lager, svarva och skava in ett lager och hur en blåslampa fungerar. Lära dig att knacka in en kannring och starta olika motorer, samt erhålla teori i motorlära. Att delta i ett motorvårdsläger innebär att du gör en räddningsinsats på att bevara äldre motorteknik och får en god utbildning i motorvård. Handledarna på våra kurser har mångårig erfarenhet i maskin- och motorlära. Alla är välkomna att söka till våra läger, inga förkunskaper krävs.”

Kolla in länken till PDF-filen för mer information eller länken till Hembygdsföreningens hemsida.

Information och anmälningsblankett

https://www.hembygd.se/malilla-gardveda/page/23681

Ny utbildning av sjöingenjörer!

Aboa Mare inleder en ny, internationell utbildning av sjöingenjörer i Åbo.

Den nya sjöingenjörsutbildningen leder till examen Bachelor of Engineering, Maritime Engineering. Utbildningen tar 4,5 år och studierna omfattar 270 studiepoäng. Undervisningsspråket är engelska.

Kolla in länken för mer information: https://www.sjofartstidningen.se/ny-sjoingenjorsutbildning-abo/

Sjöingenjörssällskapet – dags att betala medlemsavgiften för 2020!

I mitten av januari kommer anmodan att inbetala årsavgiften för 2020.

Medlemsavgiften är för 2020 enligt årsmötesbeslut 2019-03-28, 300:-/per år.

Beloppet kan redan nu inbetalas på Sällskapets PG nr 657758–9. På meddelanderaden skriver du namn + ort (+ev. ditt medlemsnummer) årsavgift. 2020.

Du är också välkommen att ge ett frivilligt extra bidrag om du känner för det.

Med vänlig hälsning

Kassören

Gott Nytt År!

Vi vill önska alla ”Ett Gott Nytt År 2020”! 

Vi ser fram mot, att få träffa så många som möjligt av Er på våra pub-aftnar och andra aktiviteter, som sällskapet arrangerar.

Styrelsen

Medlemsstatistik för år 2019 finns nu tillgänglig för inloggade medlemmar!

Nu finns medlemsstatistiken tillgänglig för inloggade medlemmar:

Statistiken för 2019 innehåller:

  • Utbildningar – antal med sjöingenjörsexamen och antal medlemmar  med annan utbildning i %.
  • Antal nya medlemmar per år.
  • Antal Sjöingenjörer utexaminerade per Sjöbefälsskola av medlemskåren i %.
  • Antal medlemmar per region i %.

Du hittar statistiken under ”Om Sällskapet” och rubriken ”Medlemsregister” (Obs! Inloggning krävs!)

God Jul och tack för ett bra år 2019!

Jag tar tillfället i akt att nu i juletid tacka er alla 223 medlemmar för ett verkligt bra år för Sjöingenjörssällskapet.

Höjdpunkten var 10 års jubileet för avd. Väst i Göteborg den 14 november. Besöket på Västerås Värmekraftverk den 24 januari blev en fullträff och likaså besöken på ”KaMeWa” Kongsberg i Kristinehamn och Skandiamuseet i Lysekil samt Örtofta Sockerbruk i Skåne.

Under året har vi haft totalt 19 pubaftnar varav 7 st. i Stockholm, 6 st. i Göteborg och 6 st. i Kalmar.
Jag önskar alla God Jul och ser fram emot ett Gott Nytt År 2020 tillsammans.

Ingemar
Ordförande i Sjöingenjörssällskapet

Avdelning Väst – rapport från Pubaftonen den 9 december 2019 på ”Ölrepubliken”

Höstterminens sista PUB-afton avhölls som vanligt på ”Ölrepubliken”.

Trots att vi i Påminnelsen (19-12-02) annonserat, att vi denna kväll skulle bjuda på ”muntrationer”, kom det bara FYRA (4) gubbs. D.v.s. totalt SJU (7) inklusive vi tre arrangörer.
Heder till de fyra som kom, besvikelse över de som inte kom, naturligtvis undantaget de som hade legitima förhinder.

Men vårt lilla gäng hade en trivsam kväll. Kent bjöd på Cornelis visor och tillsammans med Sune och undertecknad sjöngs ett par väl repeterade Taubevisor.

Vi avslutade kvällen med att önska varandra en God Jul och Gott 2020.
Hans-L ”Casper” Peterson

Bilder nedan: Rolf Eklund, Sven-Åke Carlsson, Kent Mattsson, Toivo Volmari, Sune Johansson och Björn Praetorius.
Bakom kameran Casper.

Kent Mattsson tolkar Cornelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påminnelse – Inbjudan till Pub, Avdelning Väst, Göteborg – måndagen den 9 december!

Nu är det dags för årets sista PUB-afton måndagen den 9 december 2019.

Som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken AB” med start kl. 18.30.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Denna afton bjuder vi på lite extra muntrationer. Vad det blir, avslöjas inte här.

Vidare presenteras en sammanfattning från vårt 10-årsjubileum.

Vi hoppas på extra god anslutning denna kväll.

Välkomna

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Casper

Inbjudan till Pub, Avdelning Väst, Göteborg – måndagen den 9 december!

Nu är det dags för årets sista PUB-afton måndagen den 9 december 2019.

Som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken AB” med start kl. 18.30.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Denna afton bjuder vi på lite extra muntrationer. Vad det blir, avslöjas inte här.

Vidare presenteras en sammanfattning från vårt 10-årsjubileum.

Vi hoppas på extra god anslutning denna kväll.

Välkomna

För Sjöingenjörssällskapet Gbg.

Kent Mattsson, Sune Johansson och Casper