Påminnelse – Pub-afton – Avdelning Öst den 6 okt, kl. 18.00 på Kött & Bar, Kalmar

Nu är det dags för Pub-afton i Avdelning Öst, Kalmar.

Vi träffas den 6 okt kl. 18.00 på Kött & Bar, Larmtorget 2, Kalmar

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men gärna minnen från svunna dagar och teknik. Dela gärna med Er av några minnen från livet till sjöss eller något annat.

Som vanligt är elever i sjöingenjörsklass på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.

Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.

Väl mött!

Kent Lifberg
Mobil: 070 33 66 643
Mail: info@sjoing.se

Snart dags för Sjöingenjörssällskapets Höstmiddag i Stockholm kl.18.00 Torsdag den 27 oktober 2022!

Snart dags för traditionell höstmiddag med sedvanlig meny. Föredrag och mingel enligt känt mönster.

Platsen är Hotell Lilla Rådmannen på Rådmansgatan 67, Stockholm. Det är gångavstånd via Drottninggatan och från Odenplans T-bana/Pendeltåg.

Glöm inte att lägga in detta i din kalender redan nu! Alltså: Hotell Lilla Rådmannen, Rådmansgatan 67, Stockholm – 27 oktober kl. 18.00

Inbjudan med detaljer kommer på Hemsidan/Facebook och via mail till alla medlemmar med e-mailadress.

Klubbmästaren

Födelsedagar i oktober!

I oktober har vi hela 5 medlemmar att gratulera!

Börje Meurke, Hägersten blir 75 år den 4 oktober
Jörgen Ek, Täby fyller 80 år den 5 oktober
Peter Sandström, Påryd blir 80 år den 11 oktober
Stig Landkvist, Göteborg fyller 75 år den 14 oktober
Per-Martin Holmberg, Ystad blir 50 år den 24 oktober
Vi önskar alla en trevlig födelsedag!

Sjöingenjörssällskapet

Studiebesök – E.ON Högbytorps, Kretsloppsanläggning i Bro!

Sjöingenjörssällskapet bjuder in till besök på E.ON Högbytorps Kretsloppsanläggning, Högbytorpsvägen 10, Bro.

Datum: 18 oktober Kl. 10.00 – ca 13.30 (inklusive lunch). Besöket tar ca 1,5 timme.

Minimum 5 deltagare till max 20 deltagare.

Besöket avslutas med Lunch i Bro på Safar Matsal, Klövtorpsvägen 1, Bro för de som vill till egen kostnad (115: -). Besöket i övrigt är gratis.

Ange i anmälan om du till exempel har möjlighet att hämta andra vid lämplig pendeltågsstation för samåkning så kan vi koordinera detta. Notera även om du avser att vara med på lunchen.

Anmälan till: info@sjoing.se senast 14 oktober.

Vägbeskrivning och fler detaljer kommer, att sändas via mail till de som anmält sig.

Sjöingenjörssällskapet

Pub-afton – Avdelning Öst den 6 okt, kl. 18.00 på Kött & Bar, Kalmar

Nu är det dags för Pub-afton i Avdelning Öst, Kalmar.

Vi träffas den 6 okt kl. 18.00 på Kött & Bar, Larmtorget 2, Kalmar

Vad vi pratar om bestämmer Ni själva, både högt och lågt men gärna minnen från svunna dagar och teknik. Dela gärna med Er av några minnen från livet till sjöss eller något annat.

Som vanligt är elever i sjöingenjörsklass på sjöfartshögskolan välkomna liksom kompisar till medlemmar i sällskapet.

Enligt gängse kutym står var och en för mat och dryck.

Väl mött!

Kent Lifberg
Mobil: 070 33 66 643
Mail: info@sjoing.se

Påminnelse – Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Belgo Bar” 3 oktober!

Glöm inte att det är dags för Pub-afton i Stockholm!

Vi träffas på Belgo Bar på Bryggargatan 12 A i Stockholm den 3 oktober kl. 17.30.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Välkomna!

Klubbmästaren

Rapport från Pub-aftonen i Göteborg den 19 september!

Den här gången hade tio personer dykt upp, en klar förbättring sedan sista puben på vårsäsongens avslut.

Vi, Kent och undertecknad, informerade om vår rekognoseringsresa till Hirtshals och skälen till att den inte utmynnar i en inbjudan att resa dit.

Vi informerade också om vår rekognosering hos Berg Propulsion under tisdagen och nästan omedelbart infann sig ett intresse bland de närvarande. 

Vi hade också den sorgliga nyheten att meddela, att vår kompis och medlem S-O Larsson, Göteborg hastigt gick bort under söndagen 11 september.

Vi fick besök av en ”prova på gäst”, Arne Löfgren, boende i Tostered, en ort strax öster om Kungsbacka, men i Marks kommun. Han tänker ansöka om medlemskap, vilket vi uppskattade.

Bilderna denna gång blir lite fina porträtt på en del av deltagarna till skillnad från de vanliga översiktsbilderna.

Nästa Pub i avdelning Väst är 17 oktober. Inbjudan kommer på sedvanligt sätt!

Avdelning Väst

Sune och Kent 

Inbjudan till Pub i Stockholm på ”Belgo Bar” 3 oktober!

Nu är det dags för Pub-afton i Stockholm!

Vi träffas på Belgo Bar på Bryggargatan 12 A i Stockholm den 3 oktober kl. 17.30.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Välkomna!

Klubbmästaren

Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Sven Olof Larsson, Göteborg avled den 11 september 2022.

Sven Olof har varit medlem i sällskapet sedan 2015. Sven Olof blev 79 år.

Begravningen kommer att äga rum torsdagen den 13 oktober kl. 14.00 i S:ta Birgittas Kapell, Klippan 2, Göteborg. Efteråt inbjudes till Porter Pelle. Anmälan till gillisedman.se/QVBS eller telefon 031-355 40 00 senast måndag den 10 oktober.

Styrelsen

Påminnelse – PUB-afton – Avd. Väst/Göteborg – måndagen den 19 sept. kl. 18.00!

Måndagen den 19 september är det dags för PUB-afton, som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken” med start kl. 18.00.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Vi hoppas på god anslutning!

Välkomna!

För Sjöingenjörssällskapet i Väst.

Sune/Kent