Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Kent Pettersson, Oskarshamn avled den 5 september 2022.

Kent har varit medlem i sällskapet sedan 2005. Kent blev 81 år.

Begravningen kommer att äga rum i Skogskapellet, Oskarshamn fredagen den 30 september. En vänlig inbjudan till minnesstund i Kyrkans hus, anmälan till Wikholms begravningsbyrå tel. 0491–84050 senast den 23 september.

Styrelsen

PUB-afton – Avd. Väst/Göteborg – måndagen den 19 sept. kl. 18.00!

Måndagen den 19 september är det dags för PUB-afton, som vanligt träffas vi på ”Öl – republiken” med start kl. 18.00.

Adressen är: Kronhusgatan 2B, Göteborg, alldeles i nordvästra hörnet av Kronhusparken.

Ta gärna med en gäst!

Det du äter och dricker betalar du direkt till restaurangen.

Vi hoppas på god anslutning!

Välkomna!

För Sjöingenjörssällskapet i Väst.

Sune/Kent

Sorgebesked!

Vi måste med sorg i hjärtat meddela, att vår medlem Lars U:son Lundberg, Stockholm avled den 29 augusti 2022.

Lars har varit medlem i sällskapet sedan 1992. Under tiden 2006 – 2013 var Lars ordförande i Sällskapet och bidrog stort till utvecklingen av Sällskapet. 2017 blev Lars utnämnd till Hedersmedlem. Lars blev 80 år.

Familjen har meddelat att begravningsakten kommer att ske i S:ta Maria Magdalenas kyrka, Ragvaldsgatan 10, Stockholm, fredagen den 23 september kl.14.00. Efter akten inbjudes till minnesstund med anmälan till Söderquist Begravningsbyrå telefon 08-743 08 95 senast 19/9.

Styrelsen

Rapport från Avdelning Öst – PUB-afton på Frimurarhotellets Restaurang i Kalmar den 8 september!

Nytt ställe denna gång, men vid samma torg som tidigare. Det gäller att hålla sig i områden, som medlemmarna känner till.

Det var ett tag sedan senaste Puben i maj och det var 10 förväntansfulla, som dykt upp denna gång.

Maten och ölen var till belåtenhet och det är ju en extra krydda, men viktigast är att få träffas och ha de vanliga livliga diskussionerna.

Från Stockholm hade tidigare ordföranden Ingemar Svedberg rest ned med fru, för att få tillfälle att träffa medlemmar i Öst.

Nästa möte i Kalmar är planerat till 6 oktober. Plats meddelas inom kort och kommer att finnas angiven i ”Evenemangskalendern” på vår hemsida.

Avdelning Öst
Kent Lifberg

Att segla under främmande flagg!

Vår medlem Nils Eric Sjöstrand har skrivit en berättelse om ”Att segla under främmande flagg”, som ni kan läsa på vår ”Att Läsa sida”. Han har lovat att det skall komma en del 2 senare.

Artikeln hittar du under fliken ”Att läsa” i verktygsraden på Hemsidan eller använd länken nedan.

https://sjoing.se/att-lasa

Påminnelse – Pub i avdelning Öst torsdagen den 8 september!

Inbjudan till Pub-afton – avdelning Öst, Kalmar – torsdag den 8 september!

Hej alla utvilade (efter en fin sommar) sjöfarare och studerande vid Sjöfartshögskolans Sjöingenjörsklass, nu är det dags att träffas igen för lite diskussioner om den ”gamla goda tiden”.

Denna gång kommer vi att träffas på FRIMURAR HOTELLET vid Larmtorget, ett stenkast från Krögers.

Det blir torsdagen den 8 september kl. 18.00.

Som vanligt får ni gärna ta med en kompis eller någon ni känner, som tycker om att prata om den gamla goda tiden eller som bara vill vara med och lyssna på historier från våra historier från de sju haven.

Vi ser gärna studerande från Sjöfartshögskolans Sjöingenjörsklass.

Om ni har några frågor eller funderingar så slå gärna en signal till mig. Tel: 070 3366643.

Mat och dryck står var och en för.

Väl mött

Kent

Pub-afton avdelning Öst Kalmar torsdagen den 8 september!

Hej alla utvilade (efter en fin sommar) sjöfarare och studerande på Sjöfartshögskolans Sjöingenjörsklass, nu är det dags att träffas igen för lite diskussioner om den ”gamla goda tiden”.

Denna gång kommer vi att träffas på FRIMURAR HOTELLET vid Larmtorget, ett stenkast från Krögers.

Det blir torsdagen den 8 september kl. 18.00.

Som vanligt får ni gärna ta med en kompis eller någon ni känner, som tycker om att prata om den gamla goda tiden eller som bara vill vara med och lyssna på historier från våra historier från de sju haven.

Vi ser gärna studerande från Sjöfartshögskolans Sjöingenjörsklass.

Om ni har några frågor eller funderingar så slå gärna en signal till mig. Tel: 070 33 66 643.

Mat och dryck står var och en för.

Väl mött

Kent

Pub-aftonen i Stockholm den 29 september samlade nio personer!

Höstens första pub-afton i Stockholm den 29 augusti samlade bara nio personer. Kanske är folk fortfarande på semester eller i sina fritidshus?

Kvällen blev lyckad för de som hade dykt upp på BelgoBaren. Det var som vanligt skiftande samtalsämnen runt borden.

Vid ett av borden hade man livliga diskussioner om ”törnarna i Johnsare” och en och annan ”Broströmare”.

En av medlemmarna delade med sig av reseminnen och om en kommande resa till Galapagos.

Vår senaste medlem Gerth Gulliksson, Stockholm var på plats och hälsades välkommen i Sällskapet.

Vi hoppas på stor anslutning vid nästa Pub i Stockholm, som går av stapeln den 3 oktober på BelgoBar.

Vi vill också redan nu flagga för studiebesöket på E.ON Högbytorp i Bro den 18 oktober kl. 10.00. Officiell inbjudan kommer i slutet av september, men det går redan nu att anmäla sig.

Detaljer nedan:

Besök på E.ON Högbytorps Kretsloppsanläggning. Minimum 5 deltagare (redan 6 anmälda) till max 20 deltagare. Besöket avslutas med Lunch i Bro för de, som vill till egen kostnad. Besöket i övrigt är gratis. Hämtning vid Bro pendeltågsstation kan arrangeras (begränsat antal). Anmälan till info@sjoing.se senast 11 oktober. Adress: Högbytorpsvägen 10, Bro

Klubbmästaren

Födelsedagar i september!

I september gratulerar vi följande medlemmar:

  • Björn Forsberg, Tystberga fyller 70 år den 10 september
  • Alexander de Hauke, Stockholm blir 80 år den 25 september
  • Lars Pettersson, Sollentuna blir 65 år den 26 september
  • Peter Alsparr, Farsta blir 70 år den 27 september

Vi önskar alla en trevlig födelsedag!

Sjöingenjörssällskapet

Ny medlem!

Vid det senaste styrelsemötet den 23 augusti valdes en ny medlem in i Sällskapet:

Gerth Gulliksson, Stockholm

Vi önskar Gerth hjärtligt välkommen!

Styrelsen